Chirurg Grodzisk Mazowiecki, tel: 660-475-855

Podczas szycia ran, ważne jest zachowanie podstawowych zasad co do wykonywania tej czynności a także odpowiednie narzędzia 팟캐스트 mp3 다운로드. Do podstawowych narzędzi, które umożliwiają szycie ran zalicza się: imadło, pęsetę chirurgiczną z ząbkami, pęsetę anatomiczną, kleszczyki hemostatyczne (ewentualnie kleszczyki Kochera z ząbkami) oraz nożyczki i ostrze skalpela z ząbkami 다운로드. Imadło służy do chwytania igły i wykonywania operacji zszycia. Wyróżnia się dwa rodzaje imadeł: Hegara oraz Mathieu. Dla lekarza rodzinnego, może być przydatny tak zwany mały zestaw chirurgiczny 다운로드. Poza wszystkimi narzędziami, które są niezbędne do szycia rany, w takim zestawie znajduje się też specjalny metalowy pojemnik, w którym można przenosić narzędzia ale i je sterylizować 영화 코코 다운로드. Obecnie używa się jedynie jednorazowych skalpeli i ostrzy, które są sterylnie zapakowane. Ostrza powinny posiadać rękojeść na której można je umieścić, lub być na tyle duży, aby można było nimi swobodnie operować daum팟인코더 다운로드. Po zaszyciu rany, wszystkie narzędzia powinny zostać dokładnie umyte i zdezynfekowane płynami antyseptycznymi a następnie poddane sterylizacji w autoklawie youtube hd. Szwy, które się stosuje można podzielić na te wchłanialne i te niewchłanialne. Przyjmuje się ogólną zasadę, iż te pierwsze stosuje się do tkanek głębiej położonych, natomiast te drugie stosuje się do szycia urazów na skórze 다운로드. Jednakże istnieje wiele sytuacji, w których szwy niewchłanialne trzeba pozostawić również w ustroju. Nici, które są stosowane do szycia ran, podlegają ścisłej kontroli i muszą spełniać wiele wymogów 다운로드. Bada się je pod kątem wytrzymałości na zerwanie, wytrzymałości węzła oraz podatności na przenoszenie zakażeń. Stosuje się nici jednowłóknowe oraz wielowłóknowe 다운로드. Zwraca się uwagę na produkcję nici z takich materiałów, które będą minimalizowały ryzyko wystąpienia silnego odczynu zapalnego. Stąd nie stosuje się już nici z jelit baranich, który takowy wywoływały, natomiast nici naturalne zastępują się nićmi syntetycznymi 다운로드. Szycie rany to fachowe zbliżanie brzegów rany do siebie, które ma na celu skrócenie okresu gojenia a także uzyskanie jak najlepszego efektu kosmetycznego. Rany nie powinno się zbyt szczelnie zamykać, żeby zapewnić odpływ ewentualnej wydzielinie, która może być źródłem zakażenia. W przypadku ran głębokich a także tych, które podejrzewa się o wczesny odczyn zapalny, zakłada się jedynie 2 bądź 3 szwy i niejednokrotnie pozostawia się sączek lub dren, żeby wydzielina miała ujście. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje szwów. Węzełkowy oraz pojedynczy. Szwy węzełkowe stosuje się do szycia ran urazowych. Igłą wkłuwa się w oba brzegi rany a następnie tworzy się węzeł. Szew pojedynczy zwany też adaptacyjnym, polega na czterokrotnym wkłuciu igły. Rozpoczyna się od 0,5-1cm odstępu od bliższego brzegu rany, a kolejny taki sam ruch wykonuje się po przeciwnej stronie. Szycie kieruje się od środka w kierunku brzegu rany, następnie się powraca, wkłuwając się tuż przy brzegu rany po stronie przeciwnej i dalej po stronie bliższej, zawiązując ostatecznie węzeł.

.

Google+