ikona mapki   

ul. Okrężna 51 | Grodzisk Mazowiecki 05-825,

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.chirurgspecjalista.pl

1. Strona www.chirurgspecjalista.pl prowadzona jest przez firmę: Progress Clinic Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Okrężna 51, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0001014031 NIP 529-184-48-33, e-mail: rejestracja@progressclinic.pl, tel. +22 888 55 55.
2. Brak gwarancji – dołożyliśmy wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności informacji zamieszczonych na Naszej stronie internetowej („Strona”) nie udzielamy żadnej rękojmi i gwarancji na jej jakość. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub innego rodzaju, wynikłe z jakiegokolwiek korzystania ze Strony lub dowolnej strony połączonej z nią hiperłączem, w tym m. in. za utracone korzyści, utracone zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę programów, utratę danych, nawet jeśli zostaliśmy wprost poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat.
3. Wszelkie informacje na stronie internetowej są jedynie sugestią i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
4. Niniejszym wyłączamy wszelkie gwarancje i zapewnienia dotyczące witryny, a także wszelkich innych witryn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny. Tego rodzaju inne witryny są udostępnione wyłącznie dla wygody użytkownika, a ich udostępnienie nie oznacza, że polecamy treść lub korzystanie z tych witryn lub że przyjmujemy jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub korzystanie z nich. Ponadto na użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia uzasadnionych środków ostrożności i zadbanie o to, aby urządzenie używane w celu uzyskania dostępu do witryny (oraz związane z nim oprogramowanie) było chronione przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi podobnymi obiektami o szkodliwym charakterze.
5. Wszelkie informacje zawarte w witrynie nie stanowią jakiejkolwiek oferty i nie mogą być traktowane jako źródło jakichkolwiek praw i obowiązków, ani jako zapewnienia.
6. Informacje w witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte w witrynie mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w swoich produktach i usługach, w tym również ich cenach.
7. Informacje przedstawione na stronie mogą zawierać odniesienia do usług firmy Progress Clinic, które nie zostały zapowiedziane lub aktualnie nie są świadczone. Takie odniesienia nie oznaczają, że Progress Clinic zamierza zapowiedzieć lub udostępnić takie usługi. Niektóre usługi mogą być dostępne za dodatkową opłatą, jak również niektóre informacje zawarte na stronie mogą być niepoprawne z powodu zmian wprowadzonych po uruchomieniu lub ostatniej aktualizacji Strony. W celu uzyskania szczególnych informacji na temat dostępnych usługi należy skontaktować się z Nami.
8. Progress Clinic ceni komentarze i opinie pacjentów i użytkowników na temat swoich usług. Jednakże nie ma obowiązku ustosunkowania się do nich ani zareagowania na nie.
9. Wszelkie oprogramowanie dostępne na stronie jest chronione prawem autorskim należącym do Progress Clinic lub podmiotów z Nami współpracujących. Korzystanie z oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej, towarzyszącej oprogramowaniu lub dołączonej do niego. Jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, udostępnione do pobrania oprogramowanie przeznaczone jest do wykorzystania wyłącznie przez użytkowników końcowych. Nadto, jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, oprogramowanie może być używane wyłącznie w celu, w którym zostało udostępnione. Wszelkie powielanie i rozpowszechnianie oprogramowania w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy licencyjnej jest surowo wzbronione i skutkować może odpowiedzialnością karną lub cywilną.
10. Progress Clinic nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie niniejszej strony, brak wyświetlania się okienek. Wyłączamy tym samym wszelkie gwarancji i warunki przydatności do określonego celu.
11. Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies), na zasadach określonych w Naszej Polityce Cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ten fakt – zgodnie z poniższą Polityką.