ikona mapki   

ul. Okrężna 51 | Grodzisk Mazowiecki 05-825,

Regulamin
Regulamin korzystania ze strony internetowej www.chirurgspecjalista.pl

1. www.chirurgspecjalista.pl prowadzona jest przez firmę: Progres Clinic Bartosz Cent, ul. Okrężna 51, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 732-206-10-63, nr księgi RPWDL: 000000185822, REGON: 101574088-00025, e-mail: rejestracja@progressclinic.pl, tel. +22 888 55 55.
2. Brak gwarancji – dołożyliśmy wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności informacji zamieszczonych na Naszej stronie internetowej („Strona”) nie udzielamy żadnej rękojmi i gwarancji na jej jakość. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub innego rodzaju, wynikłe z jakiegokolwiek korzystania ze Strony lub dowolnej strony połączonej z nią hiperłączem, w tym m. in. za utracone korzyści, utracone zyski, przerwę w prowadzeniu działalności, utratę programów, utratę danych, nawet jeśli zostaliśmy wprost poinformowani o możliwości wystąpienia takich strat.
3. Wszelkie informacje na stronie internetowej są jedynie sugestią i nie mogą zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
4. Niniejszym wyłączamy wszelkie gwarancje i zapewnienia dotyczące witryny, a także wszelkich innych witryn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny. Tego rodzaju inne witryny są udostępnione wyłącznie dla wygody użytkownika, a ich udostępnienie nie oznacza, że polecamy treść lub korzystanie z tych witryn lub że przyjmujemy jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub korzystanie z nich. Ponadto na użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia uzasadnionych środków ostrożności i zadbanie o to, aby urządzenie używane w celu uzyskania dostępu do witryny (oraz związane z nim oprogramowanie) było chronione przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi podobnymi obiektami o szkodliwym charakterze.
5. Wszelkie informacje zawarte w witrynie nie stanowią jakiejkolwiek oferty i nie mogą być traktowane jako źródło jakichkolwiek praw i obowiązków, ani jako zapewnienia.
6. Informacje w witrynie mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte w witrynie mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w swoich produktach i usługach, w tym również ich cenach.
7. Informacje przedstawione na stronie mogą zawierać odniesienia do usług firmy Progress Clinic, które nie zostały zapowiedziane lub aktualnie nie są świadczone. Takie odniesienia nie oznaczają, że Progress Clinic zamierza zapowiedzieć lub udostępnić takie usługi. Niektóre usługi mogą być dostępne za dodatkową opłatą, jak również niektóre informacje zawarte na stronie mogą być niepoprawne z powodu zmian wprowadzonych po uruchomieniu lub ostatniej aktualizacji Strony. W celu uzyskania szczególnych informacji na temat dostępnych usługi należy skontaktować się z Nami.
8. Progress Clinic ceni komentarze i opinie pacjentów i użytkowników na temat swoich usług. Jednakże nie ma obowiązku ustosunkowania się do nich ani zareagowania na nie.
9. Wszelkie oprogramowanie dostępne na stronie jest chronione prawem autorskim należącym do Progress Clinic lub podmiotów z Nami współpracujących. Korzystanie z oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej, towarzyszącej oprogramowaniu lub dołączonej do niego. Jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, udostępnione do pobrania oprogramowanie przeznaczone jest do wykorzystania wyłącznie przez użytkowników końcowych. Nadto, jeśli postanowienia Umowy licencyjnej nie stanowią inaczej, oprogramowanie może być używane wyłącznie w celu, w którym zostało udostępnione. Wszelkie powielanie i rozpowszechnianie oprogramowania w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy licencyjnej jest surowo wzbronione i skutkować może odpowiedzialnością karną lub cywilną.
10. Progress Clinic nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie niniejszej strony, brak wyświetlania się okienek. Wyłączamy tym samym wszelkie gwarancji i warunki przydatności do określonego celu.
11. Nasza strona wykorzystuje ciasteczka (cookies), na zasadach określonych poniżej w Naszej Polityce Cookies. Korzystając ze strony zgadzasz się na ten fakt – zgodnie z poniższą Polityką.

POLITYKA COOKIES

§1 Stosowanie Cookies
Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

§2 Zgodność stosowania Cookies z prawem
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

§3 Brak ingerencji Cookies w urządzenie końcowe
Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

§4 Cele wykorzystywania Cookies
Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;
3. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.
§5 Rodzaje plików Cookies
W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:
6. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;
7. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizacji interfesju Użytkownika
8. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.
§6 Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców
Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę
§7 Wyłączenie mechanizmu plików Cookies
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.
Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytać np. pod tym adresem:
http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl