ikona mapki   

ul. Okrężna 51 | Grodzisk Mazowiecki 05-825,

Przepuklina polega na przemieszczeniu zawartości jamy ciała przez wrodzone lub nabyte otwory do nieprawidłowego umiejscowienia. Przyczyną rozwoju tego schorzenia jest osłabienie tkanek budujących ściany jamy ciała. Spowodowane to może być zaburzeniami struktury, syntezy oraz metabolizmu kolagenu. Schorzenie to może następować także pod wpływem zwiększonego ciśnienia w obrębie jamy brzusznej w wyniku, zaparcia, wysiłku czy też przerostu gruczołu krokowego. Wytrzymałość tkanek, jeśli jest nie taka jak być powinna, prowadzi właśnie do zaistnienia przepuklin. Wytrzymałośćowa może zostać upośledzona w wyniku wystąpienia chorób systemowych, w tym cukrzycy, chorób autoimmunologicznych a nawet niedożywienia.

Przyczyną przepuklin bywają także działania lekarskie takie jak na przykład niedokładnie zszycie powłok po zabiegu. Przepukliną można podzielić ze względu na etiologią czyli wrodzone lub nabyte. Ze względu na lokalizację: zewnętrzne oraz wewnętrzne. Biorąc pod uwagę stopień odprowadzania czyli odprowadzalne, nieodprowadzalne oraz uwięźnięte. Również ze względu na jej rodzaj czyli: przepuklina brzuszna, pachwinowa, udowa, pępkowa, kresy białej, okołostomijna, Richtera.

Także może wystąpić przepuklina cewy nerwowej, przeponowa czy też rozworu przełykowego. Jednak najczęściej występującymi są przepukliny pachwinowe, udowe oraz pępkowe. Objawy są różne w zależności od rodzaju przepukliny z jaką ma się do czynienia. Najczęściej są to objawy bólowe, dolegliwości, które powodują dyskomfort. Także uczucie, że coś przeszkadza oraz zaburzenia w funkcjonowaniu konkretnych narządów.

W przypadku przepuklin brzusznych, są one bardzo często widoczne i łatwo wyczuwalne podczas badania. Przepukliny jeśli nie leczone mogą prowadzić do poważnych powikłań takich jak uwięźnięcie przepukliny, zadzierzgnięcie, martwica, zakażenie, zgorzel, sepsa a nawet pęknięcie narządu. W ostatecznym rozrachunku, jeśli są nieleczone mogą doprowadzić do śmierci.

.